Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

Prípadová štúdia

Pokladničný monitorovací systém POSeidon nedávno znovu potvrdil svoju účinnosť a opäť „zachránil“ niekoľko stotisíc forintov nášmu klientovi, pretože bez tejto čiastky by sa inventúrny schodok v obchodnom dome nášho partnera značne zvýšil.

Vedúci budapeštianskej jednotky medzinárodného diskontného obchodného reťazca nás požiadal o pomoc, pretože v predchádzajúcich mesiacoch sa obchodnom dome zjavne zvýšil inventúrny schodok neznámeho pôvodu. Vyšetrenia uskutočnené vedením obchodného domu boli neúspešné a deficity stále len narastali. Vedúci obchodného domu nám poskytol všetky informácie, ktorými sme mohli pristúpiť k odhaleniu príčin inventúrnych schodkov.

Pomocou Poseidon Control System a na základe dostupných informácií sme začali daný prípad vyšetrovať. Naši odborníci si čoskoro všimli, že pri predaji určitých výrobkov videli na záznamoch vždy toho istého pokladníka a tú istú 3-člennú skupinu zákazníkov. Pomocou nášho systému sme za krátku dobu zozbierali tieto záznamy a pri ich analýze sa zistilo, že sa jedná o starostlivo naplánovanú a dôkladne premyslenú sériu prečinov. Podľa zozbieraných, približne 10 záznamov táto 3-členná skupina vždy prichádzala k danému pokladníkovi s plne naloženými nákupnými vozíkmi. Nákupné vozíky zakryli kabátmi a reklamnými taškami a za tovar vo vozíkoch nikdy nezaplatili. Členovia skupiny, aby odvrátili od seba pozornosť a pôsobili dojmom „normálnych“ kupujúcich, nakúpili bezvýznamné množstvo tovaru nízkej hodnoty a pri zaplatení naložené nákupné vozíky jednoducho pretlačili cez pokladňu.

Po analýze záznamov, keď spáchanie činu bolo potvrdené, sme informovali políciu a podali sme trestné oznámenie. Pri ďalšej príležitosti sa nám spolu s policajným orgánom podarilo pri čine pristihnúť páchateľov a pokladníka, ktorí sa činu priznali a značnú časť odcudzených výrobkov vrátili obchodnému domu v hodnote takmer 200 tisíc forintov.

Po uzavretí prípadu zaznamenal obchodný dom značné zlepšenie vo výsledkoch inventúry a inventárny schodok neznámeho dôvodu sa znížil na zlomok. Účinnosť a úspech odhalenia nedokazuje nič lepšie než to, že sa odvtedy v obchodnom dome neudial podobný čin.

POSeidon Control System aj v tejto chvíli ostražito chráni hodnoty našich Zákazníkov monitorovaním 1200 pokladničných zariadení už v 3 krajinách.