Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

Riadenie kvality

V rámci vývoja systému POSeidon Control System® postupujeme pri nákupe súčastí a vybavenia, ako aj pri plánovaní, realizácii a údržbe systému v súlade so systémom pre riadenie kvality MSZ EN ISO 9001:2001.

Systém má certifikát vydaný certifikačným orgánom TÜV Rheinland, podľa ktorého je v zhode s nasledovnými normami:

  • EN 61000-6-3:2007
  • EN 55022:2006
  • EN 61000-3-2:2006
  • EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
  • EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
  • EN 61000-4-3:2006
  • EN 61000-4-4:2004
  • EN 61000-4-5:2006
  • EN 61000-4-6:1996+A1:2001
  • EN 61000-4-11:2004

 S prihliadnutím na ochranu údajov prešiel systém aj auditom na ochranu údajov a bol registrovaný Úradom Komisára pre ochranu údajov. Okrem toho má pridelený certifikát ISO 27001 a osvedčenie o bezpečnosti informácií.

Fungovanie systému bez zasahovania do činnosti pokladničného systému potvrdzuje znalecký posudok, ktorý vyhotovil súdny znalec na pokladne.

POSeidon Control System® má registrovanú ochrannú známku na Maďarskom patentovom úrade.