Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

Výhody systému

1
Efektívny

POSedion Control System® umožňuje rýchlo, efektívne a vo veľkom počte s minimálnymi zdrojmi odhaliť rôzne prečiny. Okrem monitorovania v reálnom čase možno pomocou databázy uskutočniť aj následné kontroly. Softvérom POSeidon Investigation sa dajú ľahko vyselektovať všetky podozrivé transakcie a navyše všetky dôkazy zozbierané počas vyšetrovania bude mať zákazník k dispozícii.

2
Šitý na mieru

Naši špecializovaní vývojári vybudujú systémy vždy na základe požiadaviek zákazníkov a analýzy rizík. POSedion Control System® je možné pripojiť na akýkoľvek pokladničný systém a softvér je naprogramovateľný tak, aby rozpoznal parametre a znaky generované pokladňou. Samotný systém je mimoriadne flexibilný a podľa požiadaviek zákazníka sa dá kedykoľvek ďalej rozvíjať.

3
Ľahko ovládateľný

POSedion Control System® je jednoduchý, prehľadný a jeho obsluhu si možno ľahko osvojiť. Ďalšou výhodou je, že funkcie systému sa dajú podľa požiadaviek rozšíriť aj o ďalšie špecifické funkcie (napr. automatické upozornenia pri zadaných parametroch) a systém možno riadiť aj cez prehľadnú, grafickú základnú plochu. Cena inštalácie systému zahŕňa aj zaškolenie obsluhujúceho personálu.

4
Bezpečný

Nezasahuje do funkčných procesov pokladne. Prístup k systému je možné regulovať užívateľskými oprávneniami na rôznych úrovniach. Tento softvér využíva osobitné formáty, čo neumožňuje manipuláciu so zaznamenanými údajmi.

5
Flexibilný

V prípade inštalácie nových flexibilných pokladní alebo výmeny celého existujúceho systému možno POSedion Control System® nakonfigurovať na zmenené vybavenie pri vynaložení minimálnych nákladov.

6
Zlepšujúci Image

Obrovskou výhodou systému POSeidon je, že diskrétne z pozadia zvyšuje bezpečnosť prevádzky, pretože nenápadne dokáže vyselektovať činy spôsobujúce škody. Stačí, ak bezpečnostný personál a pracovníci obchodu zasiahnu iba v konkrétnom prípade, čím sa dá vyhnúť zbytočnému zastavovaniu a obťažovaniu kupujúcich.

7
Rýchla návratnosť

Podľa našich skúseností náklady na vybudovanie systému sa rýchlo vrátia, niekedy už do šiestich mesiacov. Návratnosť možno krátkodobo zmerať na základe počtu odhalených prípadov, strednodobo v znižovaní inventúrneho schodku a dlhodobo v značnom preventívnom a odstrašujúcom účinku, ktorý prítomnosť systému vyvolá.