Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

POSeidon Control System
špeciálny pokladničný monitorovací systém

POSeidon Control System® je špeciálny systém na monitorovanie pokladní, ktorý vyvinula spoločnosť JUSTICE Security Kft. Cieľom jeho použitia je predovšetkým znížiť inventúrne schodky neznámeho pôvodu, ktoré vznikajú v obchodných jednotkách a zistiť ich príčiny.

Systém umožňuje rýchlo a efektívne odhaliť a preukázať činy, ktorých sa úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustili pracovníci v pokladni, spôsobiac tým škodu zákazníkom alebo inventúrny schodok a ujmu majiteľovi.

Jeho inštalácia má navyše značný preventívny účinok, pretože archív systému môže slúžiť ako dôkaz v prípadnom úradnom konaní.