Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

Podpora

1
Analýza rizík

Pri vybudovaní systému vykonáme analýzu rizík pokladničných a súvisiacich systémov na sledovanie obratu tovaru, vďaka čomu náš systém dokáže vysoko efektívne splniť svoje úlohy.  

2
Vzdelávanie

Po inštalácii POSeidon Control System® odborne vyškolíme personál na obsluhu systému. S cieľom prehĺbenia alebo aktualizácie vedomostí poskytujeme podľa požiadaviek aj špecifické školenia pre užívateľov. Vďaka tomu budú všetky funkcie a služby vysokokvalitného bezpečnostného systému v plnom rozsahu využívateľné.  

3
Helpdesk

Naša zákaznícka linka, ktorá je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je pripravená okamžite zodpovedať otázky súvisiace s prevádzkou systému a odstrániť problémy.   

4
Neustála aktualizácia produktov

Vďaka neustálej aktualizácii hardvérových a softvérových komponentov majú naši zákazníci k dispozícii vždy najaktuálnejšie riešenia.

5
Štatistika

Pomocou nášho systému sa Vám podarilo odhaliť príčiny a pôvodcu pokladničného alebo inventúrneho schodku, ale neviete ako ďalej? Zverte túto úlohu vyžadujúcu špeciálne odborné znalosti do rúk našich odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vyšetrovania takýchto prípadov!