Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 780 8587

Kľúčové funkcie a možnosti

1
Špeciálne riešenie pre záznam dát – všetky informácie na obrazovke

POSeidon Control System® pomocou vlastného, individuálne vyvinutého programu na konverziu znakov zobrazí blokové informácie pokladne na obrazovke kamery, ktorá monitoruje pokladne. Jeho použitím možno porovnávať údaje zadané do pokladne s fyzickým pohybom tovaru.

2
Analýza databázy – vyšetrovateľ systému

Modul POSeidon Investigation bol vyhotovený na základe približne 300 domácich a zahraničných prípadových štúdií, ako aj skúseností získaných dôkladným preskúmaním pracovných fáz používaných v obchodnej praxi. Pomocou vedomostnej databázy založenej na softvérových modeloch vzorov správania a spôsobov páchania činov z nedbanlivosti alebo úmyselných činov, ktorými bola spôsobená škoda, je systém vhodný aj na to, aby spomedzi niekoľko desiatok tisícov transakcií za deň niekoľkými kliknutiami našiel položky, ktoré zapríčinili inventúrny schodok.

3
Vzdialený prístup

Systém je schopný poskytovať informácie v reálnom čase a dôveryhodné údaje aj o kritických procesoch prebiehajúcich vo vzdialených obchodných jednotkách.

4
Vizuálna a zvuková signalizácia

Účinnosť kontroly v reálnom čase zvyšuje osobitná vizuálna a zvuková signalizácia používaná v prípade kritických transakcií.

5
Štatistika

Systém umožňuje vyhotoviť početné analýzy počnúc od účinnosti práce pokladníkov až po zvyklosti zákazníkov.

6
Frekvencia nákupov

Použitím vhodných periférií možno sledovať časové rozloženie zákazníkov, čo umožňuje optimalizáciu otváracích hodín a optimálne využitie pracovnej sily.