Kérjen
további információt!
+36 30 780 8587

Kérdések-válaszok

Milyen típusú pénztárgéphez illeszthető a rendszer?

A POSeidon Control System® az összes ismert elektronikus pénztárgéppel együttműködik.

Van-e korlátja a rendszerhez csatlakoztatható pénztárgépek számának?

A moduláris felépítésnek köszönhetően rendszerünk segítségével gyakorlatilag tetszőleges számú pénztárgép felügyelete megoldható.

Hogyan érvényesül a rendszer preventív hatása a gyakorlatban?

A rendszerbevezetésnél javasoljuk, hogy a kasszaképeket ne kizárólag a más irányú feladataik miatt már amúgy is leterhelt biztonsági személyzet láthassa. Egyéb helyen, például a kasszairodában kihelyezett nagyméretű kijelzőn, a főpénztáros is figyelemmel kísérhesse beosztottai tevékenységét. Ezáltal követhetőbbé válnak a kasszai áruellenőrző procedúrák, a különböző törlések, a visszáru kezelése, a kezdő pénztárosok tevékenysége, stb. Tekintettel arra, hogy egy olyan nyilvános helyen, mint a főkassza, valamennyi pénztáros láthatja a rendszer által szolgáltatott on-line információkat, az alkalmazottak számára is nyilvánvalóvá válik, hogy tevékenységük kontrollja minden korábbinál hatékonyabb és átfogóbb. A POSeidon Investigation működése azonban csak a jogosultsággal rendelkezők számára nyilvános.

Áruházunkban a csúcsidőszak alatt több mint 60 kassza működik. Hogyan követhetőek nyomon real- time megfigyeléssel a kritikus tranzakciók, egy ilyen nagyszámú fizetőhely esetében?

A POSeidon egyik opciója a vizuális és audio figyelmeztetés, melynek köszönhetően a rendszer megfelelő beállítások mellett megkülönböztető színjelzéssel jeleníti meg a kritikusnak ítélt tranzakciókat (pl.: sortörlés) és/vagy termékeket (pl.: a leltárhiányban kiemelten szereplő áruk). A figyelemfelkeltő vizuális megjelenítés mellett hangbemondással is felhívhatjuk a rendszer felügyeletét ellátók figyelmét a magasabb kockázatú eseményekre.

A rendszerben tárolt adatok felhasználhatók-e bizonyítékként?

Igen, mivel a rendszer többszintű védelme biztosítja a manipuláció-mentességet. Megfelelő jogosultság birtokában a rendszerben tárolt adatok könnyen kimenthetők külső adathordozóra, az alkalmazott videoformátum pedig bármilyen operációs rendszeren keresztül lejátszható.

Mit látunk, ha az úgynevezett „kitolásos” módszert alkalmazzák az elkövetők?

Kitolásos módszer esetén real-time módban nem jelenik meg blokkinformáció a képen.

Hogy deríthető fel, ha az elkövetők azt a módszert alkalmazzák, hogy az áruk csak egy részét ütik be a pénztárgépbe?

Ez egyrészt látható a real-time figyelésnél, másrészt ennek felderítésében a POSeidon Investigation rendszerünknek van kulcsszerepe, amely alkalmas arra, hogy a tranzakció bizonyos paraméterei alapján kiemelje ezeket a eseményeket.

Mi történik akkor, ha az Önök rendszere nem tár fel szabálytalanságot, visszaélést, mégis jelentős hiányok mutatkoznak?

A rendszer segítségével ebben az esetben a kassza, mint a hiány egyik lehetséges forrása, kizárható. Ilyenkor egy kockázatelemzés segítségével célszerű felderíttetni azokat a kritikus pontokat, ahol a hiány még keletkezhet, pl. beszállítás, házhoz szállítás, áttárolás, stb. Ilyen jellegű vizsgálatok lefolytatásával is készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Cégünk nem rendelkezik biztonsági vezetővel, így nincs, akire rábízhatnánk a rendszer felügyeletét. Van-e áthidaló megoldás erre az esetre?

Igen, természetesen van. Az adott kereskedelmi egység jellegének, forgalmának, a problémák súlyának, gyakoriságának függvényében külön szolgáltatás keretében vállaljuk, hogy a kereskedelmi visszaélések felderítésében nagy gyakorlatot szerzett munkatársaink heti, kétheti, havi rendszerességgel felkeresik Önöket és lefuttatják a POSeidon Investigation kockázatelemző programunkat. Amennyiben szabálytalan tranzakcióra bukkannak, azt Önökkel közösen kivizsgálják.

Hogyan történik a rendszer testreszabása, hiszen minden kereskedelmi egység más-más folyamatokat, elveket alkalmaz?

A rendszertervezési folyamat során munkatársaink mindenre kiterjedően felmérik, megismerik a megbízó áruforgalmi és pénztári rendszerét. Egy kockázatelemzés keretében feldolgozzuk azokat az eseteket is, melyek az adott megrendelőnél már korábban ismertté váltak. Továbbá felmérjük, hogy milyen egyéb, a rendszer által szolgáltatott adatokra van szükség és ezen információk alapján alakítjuk ki minden megrendelőnk esetében a testre szabott POSeidon Control System®-et.

Lehet-e automatizálni a kockázatelemzést?

Természetesen. A megrendelővel együtt tetszőleges számú kockázati konfigurációt alakíthatunk ki, amelyeket a rendszer előre beállított gyakorisággal, a kívánt időintervallumra vonatkozóan automatikusan lefuttat. Így a folyamat végén már csak a kockázatosnak ítélt tranzakciók vizuális ellenőrzése marad hátra.

Társaságunk több áruházzal rendelkezik. Képes-e rendszer egyetlen helyről akár több áruház pénztárgép-rendszereit is felügyelni?

Igen. Távoli hozzáférés kialakításával a rendszer alkalmas arra, hogy egy központi helyről tetszőleges számú áruház POSeidon Control rendszerét felügyelje, így a távolból is kiválogathatók az adott áruház kritikus tranzakciói. Megfelelő sávszélesség esetén a folyamatok valós idejű (real-time) ellenőrzése is megoldható. A távoli hozzáféréssel elérhető információk összegyűjtése és az ezen a módon történő vezérlés többek között lehetővé teszi, hogy egy adott áruházban feltárt visszaélés alapján a vizsgált elkövetés jellemzőit a POSeidon Investigation rendszerben lemodellezzük, és az így elkészült konfigurációt az összes többi áruházban is lefuttassuk. Ilyen módon a sorozatelkövetések is könnyen feltárhatóak.

Áruházunkban a vevőszolgálati pultnál történik a vásárlói reklamációk elbírálása, és az adott esetben az áru értékének visszatérítése. Alkalmas a rendszer ilyen jellegű tevékenységek felügyeletére is?

Természetesen. A vevőszolgálati áru-, és pénzmozgás során történő visszaélések gyakori okai leltárhiányok kialakulásának. Ennek felügyeletére mi is nagy hangsúlyt fektetünk.

Nyomon követhető-e az egy műszak alatt több pénztárgépnél is dolgozó munkatársak tevékenysége?

Igen, amennyiben a pénztárosoknak egyedi azonosítóval jelentkeznek be a pénztárgépekbe.

Hipermarketünkben a nagy értékű elektronikai cikkeket az eladás helyén kell kifizetni, így aki mást nem vásárol, a vevőbejáraton keresztül hagyja el az eladóteret. Sajnos ez gyakori visszaélésekhez vezet. A rendszer erre milyen megoldással szolgál?

A jelenlegi gyakorlat szerint ilyenkor a vevőbejáratnál álló vagyonőrnek, vagy annak jelenlétében az operátornak kell leellenőriznie az adott osztályon az eladás (fizetés) megtörténtét. Ez általában egy blokkszám bemondásával, ellenőrzésével történik. Rendszerünk segítségével kiszűrhetőek a fiktív blokkszám bemondások, a hamis, vagy már sztornózott blokkok. Az őrszemélyzet szándékos közreműködésének felderítésére is tartogatunk meglepetéseket.

Miben különbözik az Önök rendszere más hasonló rendszerektől?

Számos alapvető különbség is van. Az első és legfontosabb, hogy POSeidon Control System® komplex megoldást kínál a kereskedelemben előforduló leltárhiányok megelőzésére, felderítésére.
A legtöbb rendszer mindössze megjeleníti a kasszaképen a blokkinformációt, ezzel szemben rendszerünk feldolgozza és értékelhetővé teszi az adatokat. A legtöbb biztonsági rendszer hardveres úton konvertálja a nézőképre a pénztárgépek szöveges információit, míg a POSeidon ugyanezt faladatot szoftveres úton végzi el, így kisebb a meghibásodás lehetősége, és nem fordul elő karakterhiba.
Rendszerünk kombinatív logikai alapokra épül, ezáltal minden elkövetési módszer tetszés szerint lemodellezhető. A rendszert esemény centrikusan, egy – ma is folyamatosan bővülő – tudásbázisra alapozva fejlesztettük ki, amely messze túlmutat az egyszerű informatikai megoldásokon. Minden egyes rendszert a megrendelő egyedi sajátosságai, igényei alapján alakítunk ki és telepítünk. A szolgáltatói csomagból választható upgrade megoldásokkal a POSeidon rendszer tudása mindig naprakész, azaz tudásbázisát folyamatosan frissítjük a legújabb elkövetési módszerek sajátos-ságaival. Kockázatelemző tevékenységünkkel átláthatóvá tehetők a folyamatok, lezárhatóak a kiskapuk. Nyomozati támogatásunkkal a legbonyolultabb ügyek is megoldhatóak.

Csúcsidőszakban gyakran alkalmazunk kisegítő pénztárosokat, akiknek felügyelete nem megoldott, mivel egyébként is létszámhiánnyal küzdünk. Mennyiben segít ezen az Önök rendszere?

Ilyen esetekben megrendelőinknek azt javasoljuk, hogy a főkasszában is helyezzenek el egy nagyméretű LCD monitort, amelyre egy POSeidon terminál segítségével tetszőlegesen leválogathatóak mindazon a pénztárak a kameraképei és blokkinformációi, melyeknél kisegítők vagy tanulók dolgoznak. Ily módon távolról egyszerre több munkatárs tevékenysége is figyelemmel kísérhető, szükség szerint korrigálható. A rendszer statisztikai opciójában elemezhetőek a pénztárosok tevékenysége, például kinek volt a legtöbb törlése, a legnagyobb forgalma, a legtöbb vevője, stb. A kapott információk alapján akár egy továbbképzési tematika is összeállítható.